KRAJINA Mojca Habjan s.p., Masarykova ul. 16, 1230 Domžale, T: 01/563-23-61, M: 041/983-892, E: info@krajina-sp.si
   KRAJINA
.
   ZAKAJ NAČRT?
.
   KAJ NAČRTUJEMO?
nov vrt
prenova vrta
.
   CELOSTNI NAČRT
pregledni tloris
zasaditveni načrt
detajlni načrti
tehnično poročilo
prostorski prikazi
.
   ELEMENTI V VRTU
grajeni elementi
rastlinski elementi
voda v vrtu
vrtna oprema
.
   KAJ POTEM?
.
   MNENJA STRANK
.
   GALERIJA
.
   IDEJE ZA VAŠ VRT
.
   ZANIMIVOSTI PO SVETU
.
   KONTAKT
CELOSTNI NAČRT

Priprava celostnega načrta je pomemben del urejanja vrta, saj v njem zajamemo želje lastnikov, prikažemo ideje, upoštevamo velikost in lego prostora za izbrane dejavnosti. Razvidna so vsa dela, način in faznost izvedbe ter izbor materialov za posamezne elemente (tlakovane površine, ograje, pergole, vodne motive,…), ki jih bomo v vrtu upoštevali. Posebej pripravljeni popisi izbranih materialov (s količino in vrsto materiala) in potrebnih del vam pomagajo pri izračunu obsega investicije ter iskanju posameznih izvajalcev in dobaviteljev.

Da bi se načrt kar najbolj prilagodil vašim željam in potrebam, je pogovor zelo pomemben del načrtovanja. Dogovorimo se za srečanje na mestu, ki bi ga radi uredili in se tam pogovorimo o vaših željah in razmišljanjih v zvezi z vrtom. Obenem se seznanimo s terenom in naredimo potrebne izmere.

Ugotovimo, kaj prostor ponuja, katere oblike in dele prostora je mogoče dobro izkoristiti, kateri dejavniki predstavljajo omejitve in jih je potrebno upoštevati, kaj v prostoru je potrebno izpostaviti in katere stvari bi bilo potrebno omiliti oz. zakriti.

Vrt razdelimo na več funkcionalnih enot, ki se lahko med seboj prepletajo oz. so ločene: predvrt, bivalni vrt, zelenjavni in sadni vrt.